Оголошено конкурс на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду

22/01/2018

На виконання Закону України «Про Український культурний фонд» Міністерством культури України було розроблено та затверджено низку нормативно-правових актів, у тому числі, Положення про Український культурний фонд.

Керівними органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада та Дирекція Фонду. Наглядова рада Фонду складається з дев’яти осіб – двох осіб, визначених Президентом України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох осіб – представників закладів культури, двох осіб – представників громадських об’єднань, які були обрані за результатами рейтинговогоінтернет-голосування.

Наглядова рада Фонду  серед іншого, здійснює контроль за діяльністю Українського культурного фонду; визначає пріоритетні напрями його діяльності, погоджує порядок проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Фонду та моніторинг  їх реалізації тощо.

Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади  Міністерством культури України за поданням Наглядової ради Фонду. Головою Фонду може бути особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою – однією з офіційних мов Ради Європи. При цьому Голова Фонду виконує представницькі функції у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями та з представниками громадянського суспільства з питань забезпечення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтв в Україні.

Голова Українського культурного фонду, як і члени Наглядової ради здійснюють, свою діяльність на громадських засадах.

Дирекція Фонду, на чолі з  Виконавчим директором, здійснює управління поточною діяльністю Фонду. Виконавчий директор Фонду обирається Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору. Контракт з обраним Виконавчим директором Фонду укладається Міністерством культури України строком на три роки з можливістю дострокового розірвання контракту у разі прийняття такого рішення більшістю голосів (не менше 2/3) Наглядової ради Фонду.

За результатами засідання Наглядової ради Фонду, яке відбулось 19 січня 2018 року, прийнято рішення про оголошення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду з 22 січня по 2 лютого 2018 року.

До повноважень Дирекції  Фонду належать такі напрямки, як: підготовка пропозицій щодо пріоритетних напрямів діяльності УКФ; погодження рішень експертних рад Фонду щодо підтримки реалізації проектів, механізму, умов та обсягів  цієї підтримки; визначає критерії відбору та затверджує за погодженням Наглядової ради Фонду порядок проведення конкурсного відбору проектів; щорічна звітність про діяльність Фонду тощо.

Джерело: Міністерство культури України

No Comments

Залишити відповідь