Документи Української революції з історичного архіву Києва – онлайн

28/03/2017

Документи до історії Української революції 1917–1921 років збереглися в складі фондів різних державних установ та інституцій. Зокрема, у Центральному державному історичному архіві, м. Київ у фонді 696, Управління Київського поштово-телеграфного округу, відклалися документи, які дозволяють поглянути на події тих буремних часів через діяльність поштово-телеграфного відомства

У 1884 р. в Російській імперії було утворено Головне управління пошт та телеграфів, яке входило до складу Міністерства внутрішніх справ. Законом від 28 травня 1885 р. територія імперії була розділена на 11 поштово-телеграфних округів. Управління Київського поштово-телеграфного округу здійснювало обслуговування поштово-телеграфних закладів Київської, Волинської, а з 1904 р. – ще й Чернігівської губерній, займалося розбудовою мережі поштово-телеграфних установ. З лютого 1917 р. Управління Київського поштово-телеграфного округу підпорядковувалося Міністерству пошти і телеграфів Тимчасового уряду, а у роки Української революції – різним міністерствам Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Збройних сил Півдня Росії.

Варто зазначити, що у фонді 696 зберігаються справи про службу поштово-телеграфних службовців у Вільному козацтві, циркуляри (обіжники) Української Народної Республіки, Української Держави, Народного комісаріату пошт і телеграфів на Україні, Української Соціалістичної Радянської Республіки та Збройних сил Півдня Росії про роботу і матеріальне забезпечення поштових працівників; справи про українізацію пошти і телеграфу; документи про участь поштово-телеграфних службовців у війні з більшовиками та повстанні проти гетьмана.

Фонд Управління Київського поштово-телеграфного округу не використовувався у дослідженнях, присвячених історії революційних подій 1917–1921 рр. Отже, зважаючи на малообізнаність дослідників і широкого загалу з матеріалами фонду Управління Київського поштово-телеграфного округу хочемо ознайомити з кількома цікавими документами часів Української революції 1917–1921 рр.

Представлені на виставці документи розповідають про підтримку Української Центральної Ради поштово-телеграфними службовцями та їхню участь у боях з більшовиками. Є документи про постраждалих від рук більшовиків службовців та звільнення зі служби чиновників, які співпрацювали з ворогом. Окремі документи присвячені українізації поштово-телеграфної служби, зверненням службовців про повернення з Совєтської Росії в Україну, яка за гетьмана Павла Скоропадського вирізнялася стабільністю.

Багато поштово-телеграфних службовців було мобілізовано на фронти Першої світової війни, а в 1917 р. вони брали участь в українізації полків Російської Імператорської Армії. Відповідно, на виставці представлено біограми Антона Куликовського та Йосипа Кошеленка, в особових справах яких збереглися документи, котрі дозволили прослідкувати їхні життєві та революційні шляхи: участь у війні з більшовиками та в антигетьманському повстанні, займання посад у місцевому самоврядуванні та участі у роботі Української Центральної Ради.

Виставку підготував завідувач сектора відділу довідкового апарату та обліку документів – О. С. Кузьмук

Переглянути документи онлайн.

Джерело: galinfo.com.ua

No Comments

Залишити відповідь